JC Advocats

Una resposta integral i de qualitatQui som

JCD ADVOCATS, és un despatx d’advocats de recent constitució, en què el seu fundador, i col·laboradors disposen de més de 10 anys d’experiència en la resolució de tot tipus de conflictes.

L’experiència demostra que la manca d’informació és la principal font de litigis, motiu pel qual JCD ADVOCATS, dona especial importància a la necessitat de la consulta prèvia, com a mitjà d’evitar futures controvèrsies judicials.

L’Activitat de JCD ADVOCATS es dirigeix tant a particulars com a l’empresa, el que motiva que posem a la seva disposició un ampli ventall de professionals externs, (notaris, gestors, economistes, detectius privats, pèrits...), tots ells de reconeguda experiència, que permeten una resposta integral i de qualitat al problema.

Les àrees d’exercici de la firma inclou disciplines de dret privat i de dret públic, entre les que destaquen dret immobiliari, urbanístic, mediambiental, mercantil, empresa familiar y concursal.

JCD ADVOCATS compleix estrictament amb els valors i principis inspiradors de la funció social de l’advocacia recollits a:

Codi de l'Advocacia Catalana
Estatuto General de la Abogacía Española
Código de Deontología Europeo


Especialitats

Dret Civil

 • Dret de família: divorcis, separacions, mesures paternofilials.
 • Estructuració de patrimonis.
 • Herències. Reclamació de legítimes.
 • Renegociació de préstecs hipotecaris

Dret Immobiliari

D'especial rellevància en tot el referent a l’adquisició, transmissió i gestió del patrimoni immobiliari.

 • Comunitats de propietaris: assistència a juntes. Impugnació d’acords comunitaris. Gestió de comunitats de propietaris.
 • Anàlisi i assistència a compraventa d’immoble. Anàlisi de finançament.

Dret Processal

Intervenció en qualsevol tipus de procediment i jurisdicció, especialment en les jurisdiccions civil, mercantil i penal.

 • Representació i desplaçament a jutjats i Tribunals de tot el territori Espanyol.

Dret Mercantil

Tota societat, sigui de responsabilitat limitada o anònima, requereix d’una acurada gestió per a obtenir la maximització de beneficis, essent vital l’adequada adopció de les decisions empresarials que no sols permetin augmentar el marge de benefici, sinó reduir els rescosinherents a la gestió empresarial. És per aquest motiu que JCD Advocats, l’assessora en qualsevol decisió de contingut jurídic: des de la formació de l’òrgan d’administració, fins al tipus de contracte adient per a una determinada operació.

 • Constitució de societats. Adquisició de societats en 24 hores.
 • Reestructuracions societàries. Anàlisi d’estat financers.
 • Fusions, adquisicions de societats o participacions significatives. Compra venta de negocis. Transmissions patrimonials societàries.
 • Constitució i extinció de societats.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Negociació de contractes.
 • El.laboració de contractes de joint-venture, franquícia, compra ventes nacionals i internacionals. Agència i distribució.
 • Impugnació d’acords socials.
 • Reclamació judicial de pagarés i lletres de canvi.
 • Demandes de responsabilitat dels administradors socials.

Dret Penal

 • Assistència al detingut.
 • Assistència a primeres actuacions penals.
 • Accidents de trànsit.
 • Alcoholèmies.
 • Formulació de denúncies i querelles.
 • Violència en l’àmbit de la llar.
 • Accidents de trànsit. Reclamació judicial.

Dret Administratiu

 • Personació en procediments contenciosos.
 • Recursos contra sancions de tràfic.
 • Interposició de recursos contenciós-administratius.

Col·laborem així mateix amb diversos professionals, de diferents disciplines, amb la finalitat d’aconseguir una integral gestió dels assumptes que els són encarregats, essent pel que posem a la seva disposició, investigadors privats, economistes, perits, i qualsevol professional que sigui necessari per a la resolució de l’assumpte.

Disposem així mateix de la col.laboració de professionals jurídics a la resta de l’estat.


Contactar

Si teniu qualsevol consulta, podeu utilitzar el següent formulari:

Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, de 13 de Desembre, JC Advocats l'informa que les seves dades personals s'inclouran en fitxers informatitzats titularitat de JC Advocats, que serà l'únic destinatari d'aquestes dades. La seva finalitat exclusiva és la gestió de clients i accions promocionals i té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant una carta o email adreçats a JC Advocats (dades de contacte a peu de pàgina).

Carrer Orient, 11
17411 Vidreres (Girona)
Tel.: 636 134 745
jcodina@jcdadvocats.com